Pracownia medialna ze Społeczną Pracownią Digitalizacji

Pracownia medialna daje możliwość wykorzystania różnorodnych metod pracy
dopasowywanie ich do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników zajęć. Nadrzędnym celem jest rozwijanie umiejętności praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę uczestników w wybranych programach komputerowych oraz obsługę sprzętu biurowego.
Podopieczni uczą się obsługi komputera, zarządzają plikami i folderami, obsługują MS Office, uczą się bezpiecznego korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń znajdujących się w pracowni (skaner, drukarka, ksero, kamera, aparat fotograficzny), a także – przy wsparciu instruktora – prowadzą bloga i Facebooka Stowarzyszenia. Dzięki temu zdobywają nowe, cenne we współczesnym świecie umiejętności i tym samym zwiększają wiarę we własne możliwości, a to mobilizuje ich do dalszej pracy.
Działalność pracowni obejmuje również Społeczną Pracownię Digitalizacji (SPD), w której skanują książki i stare fotografie, poszerzając w ten sposób m.in. zbiory Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz archiwalne fotografie ze zbiorów Dziennika Zachodniego. Uczestnictwo podopiecznych w tych zajęciach czyni z nich wolontariuszy działających na rzecz dobra ogółu, skutecznie angażując ich w działania prospołeczne. Prace prowadzone w ramach SPD umożliwiają podopiecznym realizowanie się w dotychczas trudno dla nich dostępnych sferach życia społecznego.