„Silver Siła – Integracja i aktywizacja osób starszych”

Projekt „Silver siła – Integracja i aktywizacja osób starszych”, skierowany jest do katowickich seniorów, którzy ukończyli 60 r.ż. Projekt ma na celu integrację i aktywizację osób starszych, poprzez możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań. W ramach działań uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach z jogi oraz komputerowych. Projekt będzie realizowany od sierpnia do grudnia 2021r.