Projekt „Silver Siła – Integracja i aktywizacja osób starszych” Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, skierowany jest do katowickich seniorów, którzy ukończyli 60 r.ż. Projekt ma na celu integrację i aktywizację osób starszych, poprzez możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań. W ramach działań uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach z jogi oraz komputerowych.                                                    Projekt będzie realizowany od marca do lipca 2022r. ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.