Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami edycja 2022.

Projekt  skierowany  jest  do  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną,  które  funkcjonują samodzielnie i mogą  spełniać  się zawodowo. Pomoc skierowana jest również do osób, które nie korzystają z innych dostępnych w mieście form wsparcia np. warsztatów, jednak potrzebują pomocy w postaci rehabilitacji społecznej, doradztwa lub wsparcia grupowego.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            W ramach projektu organizowane są: warsztaty arteterapeutyczne, warsztaty w ramach Społecznej Pracowni Digitalizacji oraz warsztaty kulinarne. Wspieramy osoby chcące nawiązać przyjaźnie i wspólnie tworzyć miejsce, w którym poprzez edukację i doświadczenia poczują się spełnione i docenione.  Projekt realizowany jest od marca do grudnia b.r. ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.