Projekt „Wspólnie poszerzamy nasze aktywności – integracja i rekreacja osób z niepełnosprawnością” realizowany w ramach zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Śląskie dla niepełnosprawnych II” ma na celu organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach (OBSZAR C). 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Projekt zaproponowany przez Stowarzyszenie „Arteria” daje możliwość zaproszenia do udziału w nim, oprócz uczestników WTZ „Arteria” (20 osób) – (15 osób) z WTZ „Otwarte Serca”.
W ramach projektu zorganizowane będą warsztaty: jogi, taneczne, nordic walking oraz integracyjne. W ramach projektu uczestnicy WTZ będą wspólnie zwiedzać Śląsk m.in. Zamek w Pszczynie oraz Zagrodę Żubrów, wybierzemy się na Szyndzielnię oraz odwiedzimy Geosferę w Jaworznie.