Zajęcia Klubowe

Zajęcia klubowe dają możliwość uczestniczenia w działaniach organizowanych w WTZ.
W zajęciach uczestniczą osoby, które oczekują na przyjęcie do Warsztatu lub opuściły go. Takie wsparcie pozwala uczestnikom na stały kontakt z grupą, integrację, socjalizację a co za tym idzie rozwój. Obecna edycja warsztatów klubowych potrwa od sierpnia 2021 r. do lutego roku 2022.