W kwietniu w ramach projektu Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej zrealizowaliśmy Inicjatywę Oddolną mającą na celu integrację podopiecznych Stowarzyszenia „Arteria”. 

Inicjatywa podzielona została na dwie części: pierwsza obejmowała przygotowanie palmy i dekoracji wielkanocnych, w drugiej części przygotowaliśmy wspólne śniadanie wielkanocne.