Projekt „Silver Siła _edycja_2022 skierowany jest do osób w wieku emerytalnym, którzy ukończyli 60 r.ż. W ramach działań uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach z jogi oraz komputerowych. Projekt będzie realizowany od września do października b.r. Finansowany jest w ramach Małego Grantu ze środków Urzędu Miasta Katowice.