7 lutego 2023

W grudniu 2022 roku, w ramach Małego Grantu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice zrealizowany został projekt pn. „Obchody Świąt Bożego Narodzenia 2022”. W ramach projektu zorganizowane zostało spotkanie wigilijne oraz paczki świąteczne dla podopiecznych Stowarzyszenia „Arteria”.