2 czerwca 2021

W związku z przypadającym w dniu 3 czerwca Świętem będącym dniem ustawowo wolnym od pracy, pragniemy poinformować, iż 

4 czerwca jest w Warsztacie Terapii Zajęciowej także dniem wolnym od zajęć.