COVID-19 Polityka Bezpieczeństwa

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno podopiecznych jak i pracowników podczas zajęć w WTZ “Arteria” wszyscy Uczestnicy/Opiekunowie prawni, którzy po informacji Wojewody Śląskiego o powrocie do zajęć stacjonarnych zdecydują się uczestniczyć w warsztatach proszeni są o:

 

 

– zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa, która będzie obowiązywać w WTZ „Arteria” w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego,

 

– podpisanie Zgody na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren WTZ „Arteria”, 

 

– podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa,