1 czerwca 2022
Działamy w ramach projektu „Zielono mi – zacznijmy jeszcze raz razem” cały czas przygotowujemy się do lipcowego finału projektu, którym będzie barterowa wymiana kwiatów. Cały czas trwają prace pielęgnacyjne i przygotowanie rozsad.

Inicjatywa młodzieżowa

realizowana w ramach projektu pn. Centrum Aktywności Młodzieżowej

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja