18 maja 2022

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem projektu “Zielono mi”                                                                                                                                                                                      

Warsztaty Zielono mi

Zielono mi – sprzątamy naszą przestrzeń – 19.05.2022 (podwórko ul. Francuska 29)
Zielono mi – planujemy nasz „ogród wewnętrzny” w naszym podwórku – 20.05.2022
Zielono mi – wykonanie nasadzeń – 26.05.2022 (podwórko ul. Francuska 29)
Zielono mi – wykonanie nasadzeń – 27.05.2022 (podwórko ul. Francuska 29)

 

Warsztaty Zadbaj o swoje śmieci
Tematem warsztatów będą zagadnienia związane z segregowaniem śmieci oraz zachowaniem porządku we wspólnej przestrzeni oraz wykonanie plakatu – 07.06.2022 (Stowarzyszenie „Arteria” ul. Francuska 29, Galeria Przeciąg ul. Sienkiewicza 3)
Projekt i wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących recyclingu oraz korzyści wynikających
z segregowania śmieci  15 – 24.06.2022 (Stowarzyszenie „Arteria” ul. Francuska 29)
Warsztaty o recyclingu, podsumowanie – 29.06. 2022 (Galeria Przeciąg ul. Sienkiewicza 3) godz. 11:00 – 12:30

 

Zaopiekuj się mną – barterowa wymiana sadzonkami kwiatów
Inicjatywa w ramach której uczestnicy przygotują sadzonki oraz zorganizują akcję wymieniania się kwiatami oraz sadzonkami

 6 – 7.07.2022 (Galeria Przeciąg ul. Sienkiewicza 3) godz. 11:00 – 15:00

 

                                                                                                                                                                Zapraszamy do udziału w projekcie!

Inicjatywa młodzieżowa

 

realizowana w ramach projektu pn. Centrum Aktywności Młodzieżowej
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja