O nas

Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Naszym celem są działania na rzecz wyrównania szans tej grupy osób poprzez:

 • prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym
 • wspieranie ich rodzin
 • udzielanie wsparcia w korzystaniu z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz różnorodnych form życia społecznego
 • zaspakajanie ich potrzeb w zakresie rehabilitacji, edukacji oraz opieki
 • udział w przedsięwzięciach kulturalnych i działaniach rekreacyjnych
 • udzielanie wsparcia w procesie integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiuBazując na 10-letnim doświadczeniu, oferujemy pomoc w tworzeniu warunków włączania młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób oraz grup w tok normalnego życia zawodowego. Zapewniamy systemowe wsparcie w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i szkoleń.

Stowarzyszenie „Arteria” działa także na rzecz integracji środowisk młodzieżowych w Polsce i Europie. Współpracujemy z instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji w Unii Europejskiej. Naszym celem jest także promowanie regionu śląskiego.

OPP

Sprawozdanie fin. i merytoryczne za rok 2016
Pobierz sprawozdanie

Sprawozdanie fin. i merytoryczne za rok 2015
Pobierz sprawozdanie

Sprawozdanie fin. i merytoryczne za rok 2014
Pobierz sprawozdanie

Sprawozdanie fin. i merytoryczne za rok 2013
Pobierz sprawozdanie

Sprawozdanie fin. i merytoryczne za rok 2012
Pobierz sprawozdanie

Sprawozdanie fin. i merytoryczne za rok 2011
Pobierz sprawozdanie

Statut
Statut stowarzyszenia
Pobierz plik
Zarząd

Prezes Stowarzyszenia „Arteria” – Edyta Szyszka
Vice Prezes Stowarzyszenia „Arteria” –  Agnieszka Glica

 

Dane
Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000164742
NIP: 634 257 90 35
Regon: 278053736
Konto bankowe:  ING Bank Śląski: 65 1050 1214 1000 0023 5596 7627
 
Partnerzy
 • Urząd Miasta Katowice
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Fundacja im. Leopolda Kronenberga
 • Biblioteka Śląska
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
 • Polskie Towarzystwo Terapii Zajęciowej
Zasady przyjmowania
O przyjęcie do grona wychowanków Stowarzyszenia „Arteria” mogą ubiegać się osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znacznym i umiarkowanym) zamieszkałe na terenie Katowic. Po trwającym 1 miesiąc okresie próbnym, osoba, która przeszła pomyślnie weryfikację zostaje przyjęta do grona wychowanków Stowarzyszenia.

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy uiszczanie składki członkowskiej do dnia 15-go każdego miesiąca, obecność na zebraniach. Obowiązkiem członków – rodziców (lub prawnych opiekunów) których wychowankowie uczęszczają do pracowni Stowarzyszenia jest także usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach (zgłoszenie lub usprawiedliwienie może być w formie pisemnej lub telefoniczne).

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Aktualna opinia psychologa lub psychiatry
 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Lista przyjmowanych leków.
Wolontariat
Osoby zainteresowane poszerzeniem swoich umiejętności oraz zdobywaniem nowych, zapraszamy do podjęcia stażu lub wolontariatu w Stowarzyszeniu „Arteria”. Aplikacje (pełne CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © Stowarzyszenie "Arteria" 2013 | Projekt i wykonanie: cutberry.com


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd