Pracownie

Od 2005 roku, w ramach działań stowarzyszenia, prowadzimy regularne warsztaty edukacyjno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Dysponujemy dwudziestoma miejscami.

Wychowankowie uczęszczający na zajęcia to osoby dorosłe, które ukończyły edukację szkolną i nie posiadają skierowania do Warsztatów Terapii Zajęciowej. To osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które ze względu na rodzaj swojej niepełnosprawności nie mają możliwości podjęcia pracy. Osoby te wymagają ciągłej opieki oraz ustawicznej rehabilitacji, której celem ma być utrwalanie wiedzy i umiejętności już nabytych oraz (co bardzo ważne) ma zapobiegać oraz opóźnić nieuchronny regres.
    
Terapia prowadzona jest trójtorowo, z uwzględnieniem działań artystycznych (pracownie: ceramiczna i grafiki), edukacyjnych (pracownia dydaktyczna oraz gospodarstwa domowego) oraz rehabilitacji zdrowotnej (zajęcia ruchowe z uwzględnieniem elementów muzykoterapii, zajęć teatralnych oraz tanecznych). Wychowankowie pozostają także pod stałą opieką psychoterapeuty i dydaktyka.


Zajęcia w ramach Porannego Kręgu

Zajęcia mają charakter relaksacyjny, odstresowujący i wyciszający. Obszary, w których prowadzona jest praca obejmują treningi: asertywności, stawiania granic, kontroli złości, radzenia sobie ze stresem, motywacji, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i kreatywności.

Cotygodniowe sesje grupowe oraz poranne mityngi grupowe pozawalają rozładować napięcie w grupie, wyjaśnić oraz rozwiązać konflikty powstające w ramach współpracujących i współdziałających ze sobą osób. Prowadzone wspólnie spotkania pozytywnie wpływają na relacje w grupie. Pozwalają rozładować napięcia i sytuacje konfliktowe nie do uniknięcia w grupie.

 

Pracownia Interdyscyplinarna
Głównym założeniem programu realizowanego w pracowni jest szeroko rozumiana terapia zajęciowa. Podejmowane w pracowni działania, pozytywnie wpływają na aktywność, sprawność, samoświadomość i wzmacniają autonomię osoby uczestniczącej w nich.

Zajęcia mają na celu uczenie świadomego patrzenia na otaczający świat, wnikliwej obserwacji, myślenia abstrakcyjnego, wyrażania własnych potrzeb i uświadamiania ich sobie, rozładowywania złych emocji, poszukiwania różnych sposobów realizowania swoich projektów poprzez np. dobór odpowiednich narzędzi i dobieranie technik. 

Zajęcia mają na celu wspieranie relacji w grupie, współpracy, umiejętności interpersonalnych.
„Pracownia komputerowo–medialna z elementami digitalizacji

Głównym celem zajęć prowadzonych w pracowni jest nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności i wiadomości z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych. Umożliwi to osobom niepełnosprawnym w samodzielnym poruszaniu się w środowisku Windows, obsługę podstawowych programów z pakietu Microsoft Office i urządzeń zewnętrznych.

Zadaniem, które stoi przed pracownia komputerową jest także pozytywne ukierunkowanie działań, które mają pomagać w procesie edukacji, wspierać w rozwijaniu własnych zainteresowań, umożliwiać jak najszersze eksplorowanie świata. Zajęcia prowadzone w pracowni mają pomagać osobom w przezwyciężeniu problemu niepełnosprawności, motywować, edukować, wspierać i wzmacniać poczucie własnej wartości jako osoby aktywnej i społecznie użytecznej.

Zajęcia dodatkowe
  • Zajęcia bębniarskie
  • Zajęcia ceramiczne
  • Zajęcia biblioterapeutyczne
  • Trening umiejętności społecznej
  • Zajęcia filmowe
  • Zajęcia rękodzielnicze
Zajęcia dodatkowe uwzględniają całokształt problemów rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dysfunkcjami zespolonymi. Mają charakter ukierunkowanej i zespolonej ze sobą działalności terapeutycznej, dydaktycznej i wychowawczej. 

Podstawowymi celami zajęć jest uświadomienie i trenowanie pozytywnego nastawienia oraz pogody ducha. Kształtowanie osobowości ukierunkowanej na osiąganie celów dzięki umiejętności współdziałania, poprzez pokonywanie bariery lęków i wzmacnianie wiary we własne siły. 

Copyright © Stowarzyszenie "Arteria" 2013 | Projekt i wykonanie: cutberry.com


DMC Firewall is a Joomla Security extension!