8 stycznia 2021

Pragniemy poinformować, iż w dalszym ciągu obowiązuje Decyzja Wojewody Śląskiego
Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020r. na mocy której zawieszone zostają stacjonarne zajęcia dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice, w tym w szczególności uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.                                                                      Pragniemy poinformować, iż od roku 2021 zajęcia terapeutyczne z uwzględnieniem indywidualnych możliwości poszczególnych uczestników WTZ „Arteria” są nieprzerwanie realizowane i koordynowane zdalnie kanałami telefonicznymi i teleinformatycznymi.

 

Wszystkim Państwu: Podopiecznym, Rodzicom, Opiekunom, Kadrze życzymy zdrowia, wytrwałości
i możliwości jak najszybszego spotkania się podczas warsztatów stacjonarnych.