20 maja 2019

W dniach 23 – 25 maja b.r. w Wałbrzychu podopieczni wraz z opiekunem panią Anną Krasnodębską – Okreglicką wezmą udział uroczystości podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu „Świat bez barier”.

Serdecznie gratulujemy laureatom Michałowi i Marcinowi oraz pani Annie.
Pani Teresie dziękujemy za pomoc oraz opiekę nad podopiecznymi.