15 grudnia 2023

W grudniu 2023 roku, w ramach Małego Grantu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice zrealizowany został projekt pn. „Obchody Świąt Bożego Narodzenia”. W ramach projektu zakupione zostały paczki świąteczne dla podopiecznych Stowarzyszenia „Arteria”.