16 marca 2020

Zarząd Stowarzyszenia „Arteria” pragnie poinformować, iż na podstawie art. 3 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników warsztatu oraz ich rodzin zarządzamy wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) od dnia 17 marca 2020r. do dnia 27 marca 2020r. Praca zdalna będzie wykonywania przez pracowników w ich miejscu zamieszkania.