8 listopada 2020

Pragniemy poinformować, iż do 16 listopada 2020r. wydłużony został termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III programu – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku działania żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Wydłużony został również okres na jaki może zostać przyznane dofinansowanie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).  Jeżeli wnioskodawca otrzymał już dofinansowanie za 3 miesiące (np. marzec, kwiecień, maj) to może wnioskować o kolejne 2 (np. październik, listopad). 

 

Wnioski można złożyć osobiście/lub przesłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

lub on-line poprzez System Obsługi Wsparcia 

(system SOW)  link: https://sow.pfron.org.pl/