11 marca 2020

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy od 12 marca br. zawieszone zostają zajęcia dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice, w tym w szczególności uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej. W związku z powyższym komunikatem zajęcia w WTZ „Arteria” zostają zawieszone do odwołania.