Stowarzyszenie
Śląskie Centrum
Edukacji i Rehabilitacji
„Arteria”

Stowarzyszenie Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” powstało w roku 2003.

Jako organizacja pozarządowa, wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny oraz osoby starsze, swoje działania kieruje również do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie „Arteria” od roku 2012 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Zostań wolontariuszem

Twoje 1,5% się liczy!

Przeciąg w mieście +

„Przeciąg w mieście – warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.

„Silver Siła – Integracja starszych”

Projekt Senioralny jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej „Arteria” rozpoczął swoją działalność 1 marca 2018 roku, jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Arteria” od roku 2005.