12 stycznia 2018

Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie w postaci przekazania 1% podatku na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Arteria”. 
Dzięki Państwa dotychczasowemu wsparciu mogliśmy skutecznie pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadzić działania na rzecz ich aktywnej rehabilitacji społecznej i zawodowej.