31 sierpnia 2018

Pragniemy poinformować, iż laureatami XV Biennale Sztuki Osób Niepełnosprawnych zostali: 
Michał Hajkowski, Anna Smolińska oraz Krzysztof Sobczak. 

Laureatom oraz Opiekunowi artystycznemu Pani Annie Krasnodębskiej-Okręglickiej serdecznie gratulujemy!