Projekt skierowany jest do mieszkańców Katowic, którzy ukończyli 60 rok życia. W ramach działań projektowych uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach z jogi oraz komputerowych. Projekt będzie realizowany od marca do lipca b.r. a finansowany jest ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które funkcjonują samodzielnie. Niektórzy uczestnicy pracują i nie korzystają z innych dostępnych w mieście form wsparcia np. WTZ. Osoby te potrzebują jednak pomocy w postaci rehabilitacji społecznej co w/w projekt im zapewnia.
W ramach projektu organizowane są: warsztaty artystyczne, warsztaty w ramach Społecznej Pracowni Digitalizacji oraz kulinarne. Wspieramy osoby chcące nawiązać przyjaźnie i wspólnie tworzyć miejsce, w którym poprzez edukację i doświadczenia poczują się częścią grupy. Projekt realizowany jest od marca do grudnia b.r. a finansowany ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.

Zajęcia klubowe dają możliwość uczestniczenia w działaniach organizowanych w WTZ.
W zajęciach uczestniczą osoby, które oczekują na przyjęcie do warsztatu lub opuściły go. Takie wsparcie pozwala uczestnikom na stały kontakt z grupą, integrację, socjalizację a co za tym idzie rozwój. Obecna edycja warsztatów klubowych potrwa od lutego 2024 r. do stycznia roku 2025.