COVID-19 Polityka Bezpieczeństwa

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej “Arteria” wszyscy Uczestnicy, Rodzice

proszeni są o:

– zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa, obowiązującą w WTZ „Arteria” w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego, 

– podpisanie Zgody na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren WTZ „Arteria”,

– podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa,