5 czerwca 2020

Pragniemy poinformować, iż decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku przedłużone zostało czasowe zawieszenie działalności m.in. WTZ na terenie województwa śląskiego, w terminie
od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 21 czerwca 2020 r.