19 czerwca 2020

Pragniemy poinformować, iż decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku przedłużone zostało czasowe zawieszenie działalności m.in. WTZ na terenie województwa śląskiego, w terminie
od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r.