9 maja 2022

Pragniemy poinformować, iż Grupa Inicjatywna „Zielona inicjatywa” ze swoim pomysłem na projekt

„Zielono mi – zacznijmy jeszcze raz razem” została pozytywnie oceniona przez komisję konkursową w ramach „Centrum Aktywności Młodzieżowej”. To nasz pierwszy samodzielny projekt jesteśmy bardzo szczęśliwi i zmotywowani do działania. Projekt pozwoli upiększyć nasze wspólne podwórko, poznać się nawzajem i zrozumieć siebie. Zachęcamy mieszkańców ul. Francuskiej 29, 29a oraz 27 do pomocy i przyłączenia się do naszych działań.

Inicjatywa młodzieżowa

 

realizowana w ramach projektu pn. Centrum Aktywności Młodzieżowej
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja