10 września 2018

Stowarzyszenie „Arteria” ogłasza nabór na stanowisko Instruktora zajęć IT w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – Dzielnica Śródmieście.                                                                      

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach projektu poszukujemy osoby do prowadzenia zajęć IT dla osób w wieku senioralnym w wymiarze min. 18h miesięcznie (oraz możliwość przeprowadzenia 1h zajęć IT miesięcznie w ramach wolontariatu)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSOBY ZATRUDNIONEJ
Od kandydata oczekujemy wykształcenia wyższego informatycznego, znajomości obsługi komputera (Microsoft Office, środowiska Windows, obsługi aplikacji Internetowych, aplikacji dedykowanych seniorom), min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów IT, komunikatywności, cierpliwości
i kreatywnego podejścia do edukacji osób starszych, umiejętności indywidualnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Cena liczona wg. wzoru
C min.
—————— X 100 pkt
C bo

gdzie C min. oznacza najniższą cenę uzyskaną ze wszystkich ważnych ofert C bo badanej oferty.

FORMA ZATRUDNIENIA ORAZ TERMIN REALIZACJI UMOWY
Umowa zlecenie, termin realizacji warsztatów 10.2018r. – 08.2020r.

DANE OGŁOSZENIODWCY MIEJSCE SKŁADANIA APLIKACJI
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (zawierające informację o niezbędnym doświadczeniu oraz ofertę cenową) na adres mailowy: biuro@arteria.edu.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia „Arteria” ul. Francuska 29, 40 – 027 Katowice w terminie do 24.09.2018 roku w godzinach 8.00 – 16.00

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

 

 

Wyniki postępowania

 

W wyniku postępowania dotyczącego Ogłoszenia o naborze na stanowisko Instruktora zajęć IT z dnia 10 września 2018 roku, decyzją Komisji oceniającej funkcja ta zlecona zostanie panu Markowi Gallusowi, z którym podpisana zostanie umowa cywilno-prawna.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego Zapytania ofertowego znajduje się w siedzibie Stowarzyszenie „Arteria” ul. Francuska 29, 40-027 w Katowicach.

Katowice, 26 września 2018r.