Terapeutyczna rola sztuki oraz indywidualny dopasowany do osobistych predyspozycji i preferencji dobór technik plastycznych w pracowni artystycznej sprawiają, iż proponowane w pracowni działania niezwykle pozytywnie wpływają na umiejętność wyrażania emocji poprzez twórczości artystycznej. Uczestnicy warsztatów poznając różnorodne techniki z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, ceramiki, rzeźby i rękodzieła, ćwiczą sprawność manualną, a poprzez obserwację utrwalają wiedzę o świecie i sobie samych.

Działania w pracowni artystycznej obejmują również edukację muzyczną oraz teatralną. Nauka gry na instrumentach, wspólny śpiew, zajęcia choreograficzne i teatralne pozytywnie wpływają na sensorykę, kształtują wrażliwość muzyczną, poczucie rytmu, wpływają na integrację w grupie i pozytywny odbiór świata.
Ekspresja twórcza pozytywnie oddziałuje na sferę emocjonalną, sprawiając, że osoby uczestniczące w warsztatach
w zajęciach stają się aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Zwiedzając wystawy, galerie i muzea stają się odbiorcami sztuki. Poprzez podejmowanie własnych działań artystycznych stają się pełnowartościowymi twórcami. Ich wyjątkowy dorobek prezentowany jest na wystawach, autorzy odnoszą sukcesy, biorąc udział w konkursach plastycznych.