12 grudnia 2022

Pragniemy poinformować, iż dnia 17 grudnia b.r. odbędą się świąteczne warsztaty tematyczne dla uczestników projektu „Przeciąg w mieście … edycja 2022”.

W dniu 21 grudnia b.r. podsumujemy projekt spotykając się na wernisażu wystawy prezentującej dokonania uczestników poczynione w ramach działań podejmowanych w ramach projektu.

Spokoju, zadumy, miłości i radości z pięknie przeżywanego czasu życzą Państwu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Podopieczni, Kadra oraz Zarząd Stowarzyszenia „Arteria”