Przeciąg w mieście

„Przeciąg  w  mieście  –  warsztaty  wspierające  działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  przewlekle  chorych,  poprzez  integrację  z  otoczeniem  i  aktywizację  społeczną”.

 Projekt  skierowany  jest  do  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną,  które  funkcjonują  samodzielnie 
 i  mogą  spełniać  się  zawodowo.                                                                                                                                                                                                                Pomoc skierowana jest również do osób, które nie korzystają z innych dostępnych w mieście form wsparcia np. warsztatów, jednak potrzebują pomocy w postaci rehabilitacji społecznej, doradztwa lub wsparcia grupowego.

W ramach projektu „Przeciąg w mieście” organizowane są:
warsztaty arteterapeutyczne,
warsztaty w ramach Społecznej Pracowni Digitalizacji oraz
warsztaty kulinarne.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie z orzeczoną niepełnosprawnością, które chciałyby być bardziej aktywne społecznie      i kulturalnie. Zależy nam na wspieraniu osób chcących nawiązać przyjaźnie i wspólnie tworzyć miejsce, w którym poprzez edukację                  i doświadczenia poczują się spełnione i docenione. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia „Arteria” Projekt realizowany jest ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.