25 sierpnia 2023

Projekt „Silver siła – aktywni seniorzy” ma charakter ponadlokalny, skierowany jest do mieszkańców Katowic, Zabrza, Chorzowa oraz Rudy Śląskiej, którzy ukończyli 60 r.ż. Termin realizacji 21.08 – 30.09.2023 r. Tematyka zajęć obejmuje: zajęcia taneczne, komputerowe, muzykoterapeutyczne (gongi), rehabilitacyjne, ikebany oraz zajęcia z trenerem „Rozmowy o relacjach i nie tylko…”
Projekt dofinasowany został ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w trybie Małych Grantów.