6 czerwca 2018

Dnia 29-go czerwca tj. piątek 2018 roku o godz. 15.15 w siedzibie Stowarzyszenia „Arteria”, przy ul Francuskiej 29, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Arteria”.