25 maja 2022

Członkowie Grupy Inicjatywnej „Zielona inicjatywa” zakończyli zakupy do projektu  „Zielono mi – zacznijmy jeszcze raz razem”

i przeprowadzili pierwsze warsztaty.

 

Było nam niezmiernie miło gdy odwiedzali nas sąsiedzi i przyłączali się do naszych działań. Dobre słowo i okazane zainteresowanie dla naszych pomysłów sprawiło nam wiele radości.

 

Cieszy nas fakt, że w działania udało nam się zaangażować także naszych sąsiadów z Ukrainy.

Inicjatywa młodzieżowa

 

realizowana w ramach projektu pn. Centrum Aktywności Młodzieżowej
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja