1 kwietnia 2019

W piątek 5 kwietnia w Klubie Spółdzielczym Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum, mieszczącym się przy ul. Grażyńskiego 9a będzie miał miejsce wernisaż prac podopiecznych Stowarzyszenia „Arteria”.

Serdecznie zapraszamy!