Warsztat Terapii Zajęciowej „Arteria”

Warsztat Terapii Zajęciowej „Arteria” rozpoczął swoją działalność 1 marca 2018 roku, jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Arteria”, które zajmuje się pomocą i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną od roku 2005.

Warsztat prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową 20 podopiecznych – osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizowana w warsztacie terapia zajęciowa wpływa na:

  • ogólne usprawnianie uczestników;
  • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,
    w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik z zakresu terapii zajęciowej;
  • przygotowanie uczestników do życia w środowisku społecznym
    w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania
    i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
  • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Pracownia artystyczna

Terapeutyczna rola sztuki oraz indywidualny dopasowany do osobistych predyspozycji i preferencji dobór technik plastycznych w pracowni artystycznej sprawiają, iż proponowane w pracowni działania niezwykle pozytywnie wpływają na umiejętność wyrażania emocji poprzez twórczości artystycznej. Uczestnicy warsztatów poznając różnorodne techniki z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, ceramiki, rzeźby i rękodzieła, ćwiczą sprawność manualną, a poprzez obserwację utrwalają wiedzę Czytaj więcej

Posted in wtz | Możliwość komentowania Pracownia artystyczna została wyłączona

Pracownia medialna ze Społeczną Pracownią Digitalizacji

Pracownia medialna daje możliwość wykorzystania różnorodnych metod pracy oraz dopasowywanie ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć. Nadrzędnym celem pracowni jest rozwijanie umiejętności praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę uczestników w wybranych programach komputerowych oraz obsługę sprzętu biurowego.Podopieczni uczą się obsługi komputera, zarządzają plikami i folderami, obsługują MS Office, uczą się bezpiecznego korzystania Czytaj więcej

Posted in wtz | Możliwość komentowania Pracownia medialna ze Społeczną Pracownią Digitalizacji została wyłączona

Pracownia pedagogiki i aktywizacji zawodowej

Głównym celem działań podejmowanych w pracowni pedagogiki i aktywizacji zawodowej jest utrwalanie nabytych wcześniej umiejętności szkolnych. Poprzez ćwiczenia grafomotoryczne, kaligrafię, analizę tekstu, redagowanie treści, doskonalenie pisowni, edukację matematyczną, orientację przestrzenną, oraz znajomość kalendarza, uczestnicy rozwijają swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. Ważnym elementem zajęć jest realizacja zajęć tematycznych z zakresu: poruszania się w ruchu drogowym, komunikacji Czytaj więcej

Posted in wtz | Możliwość komentowania Pracownia pedagogiki i aktywizacji zawodowej została wyłączona

Pracownia umiejętności życia codziennego

Zajęcia organizowane w pracowni umiejętności życia codziennego opierają się przede wszystkim na działaniach kulinarnych, ogrodniczych oraz majsterkowaniu. Celem pracowni jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności percepcyjnych.W pracowni uczestnicy rozwijają sprawność manualną oraz swoje praktyczne możliwości, niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, takie jak gotowanie, szycie, prasowanie, planowanie i robienie zakupów etc. Ważnym elementem zajęć jest Czytaj więcej

Posted in wtz | Możliwość komentowania Pracownia umiejętności życia codziennego została wyłączona

Pracownia rehabilitacji ruchowej

Pracowni rehabilitacji ruchowej W pracowni wykonywane są ćwiczenia korekcyjne i ogólnorozwojowe, mające na celu usprawnienie fizyczne uczestników oraz poprawę ich kondycji oraz ogólnego stanu zdrowia. Do zadań pracowni należy wpajanie podstawowych zasad z zakresu higieny życia np. umiejętne podnoszenie ciężkich przedmiotów, zachowanie prawidłowej postawy ciała i umiejętność aktywnego wypoczynku.Zajęcia prowadzone są wg. indywidualnych programów terapeutycznych, Czytaj więcej

Posted in wtz | Możliwość komentowania Pracownia rehabilitacji ruchowej została wyłączona

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia terapeutyczne z psychologiem prowadzone są w formie spotkań, konsultacji, terapii indywidualnej oraz grupowej. Terapia prowadzona jest w formie zajęć psychoedukacyjnych stymulujących rozwój procesów poznawczych, wsparcie psychiczne, ogólną aktywizację intelektualną. Celem zajęć jest wzrost samoświadomości, rozwoju społecznego, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, rozwój swobodnego wypowiadania swojego zdania oraz nauka rozwiązywania konfliktów w grupie. Terapia prowadzona jest poprzez Czytaj więcej

Posted in wtz | Możliwość komentowania Zajęcia z psychologiem została wyłączona

Zasady przyjęcia

Do grona uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Arteria” może zostać przyjęta osoba, która posiada orzeczony stopień niesprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.   Wymagane dokumenty: – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, – świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły, – opinia psychologiczna (wydana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem jej jako dokumentacji do przyjęcia)   Uwaga Możliwość Czytaj więcej

Posted in wtz | Możliwość komentowania Zasady przyjęcia została wyłączona