Zajęcia terapeutyczne z psychologiem prowadzone są w formie spotkań, konsultacji, terapii indywidualnej oraz grupowej. Terapia prowadzona jest w formie zajęć psychoedukacyjnych stymulujących rozwój procesów poznawczych, wsparcie psychiczne, ogólną aktywizację intelektualną.

Celem zajęć jest wzrost samoświadomości, rozwoju społecznego, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, rozwój swobodnego wypowiadania swojego zdania oraz nauka rozwiązywania konfliktów w grupie. Terapia prowadzona jest poprzez zajęcia integracyjne, zabawy relaksacyjne, odprężające i wspomagające stabilność emocjonalną. Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter zajęć grupowych, na których są poruszane problemy emocjonalne i interpersonalne uczestników, wynikające z funkcjonowania w grupie. Podstawą jest możliwość swobodnego wypowiadania swoich myśli oraz konfrontacja ich ze zdaniem grupy. Psycholog prowadzi zajęcia wg. indywidualnych programów terapeutycznych, dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników.