Zarząd | Dane

Stowarzyszenie „Arteria”
Prezes Edyta Agnieszka Szyszka
Wiceprezes Małgorzata Anna Machaj 

Stowarzyszenie „Arteria”
ul. Francuska 29,  40-027 Katowice 
NIP: 634 257 90 35 
Regon: 278053736 
KRS 0000 164 742
 

Konto bankowe: ING Bank Śląski: 65 1050 1214 1000 0023 5596 7627