Pragniemy poinformować, iż do 16 listopada 2020r. wydłużony został termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III programu – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku działania żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Wydłużony został również okres na jaki może zostać przyznane dofinansowanie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).  Jeżeli wnioskodawca otrzymał już dofinansowanie za 3 miesiące (np. marzec, kwiecień, maj) to może wnioskować o kolejne 2 (np. październik, listopad). 

 

Wnioski można złożyć osobiście/lub przesłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

lub on-line poprzez System Obsługi Wsparcia 

(system SOW)  link: https://sow.pfron.org.pl/ 

Z przyjemnością informujemy, że jury Śląskiego Oddziału PFRON w wojewódzkim etapie  XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” pod tegorocznym  tytułem „Tajemnica Mojej Wyobraźni” przyznało nagrodę

i podziękowania dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Arteria”

  • Michał Hajkowski za pracę pt. „Podróż” zajął II miejsce w kategorii grafika i rysunek został Michał Hajkowski za pracę „Podróż”
  • Przekazano również podziękowania dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie. Podziękowania wędrują do: Sandry Orzechowskiej, Jana Polaka i Filipa Oczadły.

Z uwagi na zawieszenie działalności spowodowanej stanem epidemicznym w kraju, nagrodę w imieniu Michała Hajkowskiego z rąk Dyrektora Śląskiego Oddziału PFRON Pana Jana Wrońskiego odebrała Pani Edyta Szyszka Prezes Śląskiego Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” .

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   Wszystkim Laureatom oraz Panu Tomkowi,

                                                                                                                                                                   który prowadzi Pracownię Artystyczną                                                                                                                                                                                         gratulujemy i dziękujemy !!!

Decyzją Wojewody Śląskiego od 20 października br. zawieszone zostają zajęcia dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice, w tym w szczególności uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. W związku z powyższym komunikatem stacjonarne zajęcia w WTZ „Arteria” zostają zawieszone do odwołania.                                                                                                                                                                                Jednocześnie informujemy, że do 21 października zajęcia terapeutyczne z uwzględnieniem indywidualnych możliwości poszczególnych uczestników WTZ „Arteria” będą realizowane i koordynowane zdalnie kanałami telefonicznymi i teleinformatycznymi.

Z przyjemnością informujemy, że jury przyznało nagrody “XVI Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych”.  

Wiadomość ta jest dla nas tym bardziej miła, iż aż pięć osób z grona laureatów to Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Arteria” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Arteria”.                                                                                                                                                                                                                                           


·       I nagroda w kategorii malarstwa przyznana została Michałowi Hajkowskiemu za pracę “Trzymajmy się razem”

·       wyróżnienie w kategorii malarstwa przyznano Agnieszce Jędrzejewskiej za pracę “Chabrowe wody”

·       wyróżnienie w kategorii malarstwa otrzymał Filip Oczadły za pracę “Stare miasto” 

·       wyróżnienie w kategorii malarstwa otrzymał Jan Polak za pracę “Koci raj” 

·       wyróżnienie w kategorii grafiki i rysunku otrzymała Ewelina Augustyniak za pracę “Anielski głos” 

Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 21 września o godzinie 12.00 w Krakowie 

w Sukiennicach mieszczących się na Rynku Głównym 1/3.

Wystawa 100 prac, które przeszły do półfinału Biennale prezentowana będzie w dniach 21 września do 13 grudnia br. w Kamienicy Szołayskich Muzeum Narodowego przy Placu Szczepańskim 9.

Wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w soboty od 10.00 do 18.00 oraz w niedziele od 10.00 do 16.00 i będzie bezpłatnie udostępniana zwiedzającym.

                                                                                                                                                                                                                 Wszystkim Laureatom oraz Panu Tomkowi,

                                                                                                         który prowadzi Pracownię Artystyczną

                                                                                                         gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe wiadomości!!!

Pragniemy poinformować, iż od dnia 1 września b.r. w KMO Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek prezentowana będzie wystawa prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciwoej „Arteria”, które powstały w Pracowni Nowych Mediów podczas letnich warsztatów twórczych w ramach projektu Future Artist – Spotkanie

Inspiracją dla prac była sztuka Leona Tarasewicza efekty pracy prezentowane są na Ścianie Sztuki Dziecka.

 

Wystawa będzie dostępna również on line: FB @FAjakFutureArtist

Prowadzenie pracowni: Anna Krasnodębska- Okręglicka

Wsparcie merytoryczne: Ewa Kokot

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

                                                                                     Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niezwykłymi efektami działań twórczych!

 

W dniu 5 sierpnia 2020r. tj. środa ze względu na organizację wyścigu Tour de Pologne w tym zmianę organizacji tras przejazdu

komunikacji miejskiej oraz zamknięcie ulic w okolicy siedziby Stowarzyszenia „Arteria” warsztaty zostają odwołane.                                                                                             

 

Ponownie na warsztatach spotykamy się w czwartek 6 sierpnia.    

Uprzejmie informujemy, że od dnia 06.07.2020 roku powracamy do zajęć stacjonarnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej “Arteria”.

Ze względu na dbałość o zdrowie nas wszystkich
zachęcamy Panstwa do zapoznania się z nowymi procedurami reżimu sanitarnego, jakie obowiązują na terenie WTZ „Arteria”.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Uczestnicy/Opiekunowie prawni, którzy po wprowadzeniu informacji o powrocie do zajęć stacjonarnych zdecydują się uczestniczyć w warsztatach stacjonarnie proszeni są o:

– zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa, która będzie obowiązywać w WTZ „Arteria” w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego, 

– podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa, 

– podpisanie Zgody na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren WTZ „Arteria”, 

 

 

Szanowni Państwo

W celu zapewnienia uczestnikom odpowiedniej opieki podczas pobytu
w warsztacie, prosimy o przekazanie kierownikowi/instruktorowi istotnych informacji o stanie zdrowia uczestnika przy wejściu do warsztatu

prosimy o:

  • zaopatrzenie uczestnika, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z warsztatu;
  • przychodzenie do warsztatu tylko przez osoby zdrowe – bez objawów chorobowych;
  • nie uczestnictwo w warsztatach przez osoby, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • to by uczestnicy nie zabierali ze sobą do warsztatu, niepotrzebnych przedmiotów;
  • regularnie przypominanie uczestnikom o podstawowych zasadach higieny. Prosimy o podkreślenie, aby nie dotykać oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • zwrócenie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania

Pragniemy poinformować, iż decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku przedłużone zostało czasowe zawieszenie działalności m.in. WTZ na terenie województwa śląskiego, w terminie
od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r.

W poniedziałek 29-go czerwca 2020 roku o godz. 16.00 zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Arteria” na Walne Zebranie, podsumowujące rok 2019.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Arteria” przy ul. Francuskiej 29 w Katowicach. W trakcie spotkania poruszane będą tematy bieżące oraz sytuacja Stowarzyszenia w roku 2020.