Pracowni rehabilitacji ruchowej

W pracowni wykonywane są ćwiczenia korekcyjne i ogólnorozwojowe, mające na celu usprawnienie fizyczne uczestników oraz poprawę ich kondycji oraz ogólnego stanu zdrowia. Do zadań pracowni należy wpajanie podstawowych zasad z zakresu higieny życia np. umiejętne podnoszenie ciężkich przedmiotów, zachowanie prawidłowej postawy ciała i umiejętność aktywnego wypoczynku.
Zajęcia prowadzone są wg. indywidualnych programów terapeutycznych, dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników.