Projekty

Projekt Senioralny

Projekt Senioralny Projekt Senioralny jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – Dzielnica Śródmieście. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”.                       Czytaj więcej

Posted in Projekty | Możliwość komentowania Projekt Senioralny została wyłączona

Przeciąg w mieście

Przeciąg w mieście „Przeciąg  w  mieście  –  warsztaty  wspierające  działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  przewlekle  chorych,  poprzez  integrację  z  otoczeniem  i  aktywizację  społeczną”.  Projekt  skierowany  jest  do  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną,  które  funkcjonują  samodzielnie  i  mogą  spełniać  się  zawodowo.                                Czytaj więcej

Posted in Projekty | Możliwość komentowania Przeciąg w mieście została wyłączona

Archiwum projektów

Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego I etap 
Projekt ma na celu aktywizację społeczną, edukacyjną i kulturalną osób w wieku senioralnym. Grupę docelową stanowi co najmniej 171 osób (115 kobiet/56 mężczyzn) w wieku 60+, zamieszkujących tereny zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2020, jako wymagające kompleksowego wsparcia. 

Projekt będzie realizowany zgodnie z ideą Organizowania Społeczności Lokalnej, w myśl której społeczność będzie traktowana całościowo z włączeniem otoczenia osób dotkniętych dysfunkcjami – w tym przypadku seniorów. 

Efektem projektu będzie wzmocnienie procesu integracji osób w wieku senioralnym ze społecznością poprzez ofertę wsparcia ukierunkowaną na ich potrzeby, wzmacniającą ich aktywność społeczną oraz samodzielność.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017 – 31.08.2020

Projekt Senioralny jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji “ARTERIA”, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia “OPOKA”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej “MOCNI RAZEM” oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe “DWÓJKA”.

Całkowita wartość projektu: 2 580 003,47 zł

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego : 2 451 003,30 zł

Wartość projektu realizowanego po stronie Partnera Stowarzyszenia „Arteria” 

W ramach dofinansowania EFS : 467 575,47 zł. 

W ramach środków budżetu państwa kwota: 55 008,88 zł. 

W ramach wkładu własnego wnoszonego przez Partnera kwota 23 262,00 zł. 

Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE realizowany jest w partnerstwie ze Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”

W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkałych dzielnicę ŚRÓDMIEŚCIE do skorzystania z działań zaplanowanych w ramach Klubo – Galerii „Przeciąg” będą to m.in.:

Warsztaty psychologiczne

Warsztaty IT

Warsztaty ruchowe

Warsztaty rehabilitacyjne

Warsztaty z języka angielskiego

Warsztaty z cyklu ekonomia w domu

Warsztaty rozwijające zainteresowania

Wyjścia integracyjne

Kontakt:

Stowarzyszenie „Arteria”

ul. Francuska 29, 40-027 Katowice

tel. 32 253 62 30, 601 520 609W roku bieżącym od stycznia do lutego realizowany jest projekt w ramach zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną” pn.: „ARTERIOWICZE – program wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach integracji i aktywizacji społecznej”. Projekt realizowany jest ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.W roku 2018 od stycznia do grudnia realizowany jest projekt pn.: „Przeciąg w mieście – warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną”. Projekt realizowany był ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.


 

Od 1 marca roku 2018 Stowarzyszenie „Arteria” prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej ”Arteria”. Zajęcia w Warsztacie będą organizowane dla grupy 20 osób.

W roku bieżącym kontynuujemy działania w ramach 5-letniego zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną” pn.: „ARTERIOWICZE – program wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach integracji i aktywizacji społecznej”. Projekt realizowany jest ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.W roku 2017 od stycznia od maja realizowany będzie ostatni etap projektu pn.: „Przeciąg w mieście – warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną”. Projekt realizowany jest ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.W czerwcu 207 roku, w ramach Małego Grantu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice zrealizowany został projekt pn. Czerwcowy Przeciąg, który był kontynuacją działań realizowanych w ramach projektu: „Przeciąg w mieście – warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”W miesiącach czerwcu i lipcu w Stowarzyszeniu „Arteria” realizowany jest projekt pt. Zielona zona, który zrealizowany został dzięki dotacji ze środków Fundacji Tesco Decydujesz pomagamy. Przewidziane w projekcie działania remontowe, nasadzenia zieleni oraz mural na jednym z murów okalających podwórko spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem mieszkańców. Projekt bardzo wydatnie wsparł działania Stowarzyszenia „Arteria” w ramach organizacji społeczności lokalnej. W miesiącu lipcu zrealizowany jest projekt „Muzyczne inspiracje – muzyka w nas” Cykl warsztatów edukacyjno – integracyjnych edycja II sfinansowany dzięki środkom pozyskanym dzięki: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny BochenekOd września do grudnia realizowany jest projekt pn.: „Przeciąg w mieście – warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną”. Projekt realizowany był ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.W grudniu 2017 roku, w ramach Małego Grantu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice zrealizowany został projekt pn. „Obchody Świąt Bożego Narodzenia 2017”.

W bieżącym roku rozpoczęliśmy działania w ramach 5-letniego zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną” pn.: „ARTERIOWICZE – program wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach integracji i aktywizacji społecznej”. Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Katowice.W roku 2016 Stowarzyszenie kontynuuje realizację projektu pn.: „Przeciąg w mieście – warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną”. Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Katowice.

W bieżącym roku kontynuujemy działania w ramach 3-letniego zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną” pn.: „Arteriowicze 2013 – Program wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach integracji i aktywizacji społecznej”. Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Katowice.


Do czerwca 2015 roku realizowany jest projekt finansowany ze środków POKL Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Twoja praca – nasze wsparcie”.


W roku 2015 Stowarzyszenie kontynuuje realizację projektu pn.: „Przeciąg w mieście – warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną”. Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Katowice.


W lipcu 2015 roku, w ramach Małego Grantu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice realizowany jest projekt pn. „Aktywne wakacje 2015”.


W okresie od września do grudnia w ramach zadania: „Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli” realizowany jest projekt pn.: Jak zostać super obywatelem? – to naprawdę proste! Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Katowice.


W grudniu 2015 roku, w ramach Małego Grantu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice realizowany jest projekt pn. „Obchody Świąt Bożego Narodzenia 2015”.

W bieżącym roku kontynuujemy działania w ramach projektu pn. „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”
Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Katowice.


Kontynuujemy również realizację projektu finansowanego ze środków POKL Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Twoja praca – nasze wsparcie”.

 


W bieżącym roku od listopada do grudnia w Stowarzyszeniu realizowany jest projekt: „Przeciąg w mieście – warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”
Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Katowice.


W grudniu 2014 roku, w ramach Małego Grantu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice zrealizowaliśmy projekt pn. „Święta Bożego Narodzenia 2014″.

W bieżącym roku od stycznia do grudnia (oprócz m-ca VII) kontynuujemy działania w ramach projektu pn. „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną” projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Katowice.W grudniu 2013 roku rozpoczęliśmy realizację projektu finansowanego ze środków POKL Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Twoja praca – nasze wsparcie” projekt potrwa do maja 2015 roku.W grudniu 2013 roku, w ramach Małego Grantu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice zrealizowaliśmy projekt pn. „Obchody Świąt Bożego Narodzenia 2013″. Dzięki realizacji projektu, wspólnie z rodzicami i podopiecznymi podsumowaliśmy miniony rok.

W minionym roku od stycznia do grudnia (oprócz m-cy VII i VIII) kontynuowaliśmy działania w ramach projektu pn. „Program wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach integracji i aktywizacji społecznej” realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Katowice.


W miesiącach od marca do maja 2012 roku w katowickich szkołach ponadpodstawowych realizowaliśmy projekt pn: „WUC – jak zostać super obywatelem?” Projekt miał na celu zaktywizowanie młodzieży do działań w ramach wolontariatu oraz rozszerzenie wiedzy

o tematy związane z szeroko rozumianą działalnością społeczną.


W lipcu 2012 roku, w ramach Małego Grantu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice zrealizowaliśmy projekt pn. „Lato w miejskim ogrodzie”. Projekt aktywizował podopiecznych Stowarzyszenia oraz mieszkańców okolicznych kamienic do podjęcia wysiłku stworzenia, zadbania i utrzymania na wspólnym dziedzińcu „cieszącego oko” ogródka.


W czerwcu 2012 roku zakończyliśmy realizację (rozpoczętego w roku 2011) projektu finansowanego ze środków POKL Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Portfel nastolatka”.


W październiku 2012 roku zakończyliśmy realizację (rozpoczętego w roku 2011) projektu finansowanego ze środków POKL Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dzień dobry i co dalej…? PLUS – warsztaty – szkoleniowe”.


W grudniu 2012 roku, w ramach Małego Grantu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice zrealizowaliśmy projekt pn. „Obchody Świąt Bożego Narodzenia 2012 – wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Dzięki realizacji projektu, po raz kolejny mogliśmy wspólnie z rodzicami i podopiecznymi podsumować miniony rok w miłej, rodzinnej atmosferze. Pomaganie ma wymiar nie tylko materialny. Poprzez możliwość wspólnego wyjścia i spotkania w gronie życzliwych sobie osób, staje się wsparciem dla nas wszystkich.

Kontynuacja działań w ramach zadania „Projekt Arteria” – wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” w ramach zadania: Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Dotacja udzielona została w ramach konkursu ze środków Urzędu Miasta Katowice.


W miesiącach kwiecień – czerwiec realizowany jest projekt: „Galeria ciekawych miejsc – zupełnie nieobiektywny przewodnik po Katowicach” w ramach zadania publicznego „Inicjatywy kulturalne”. Projekt ma na celu podniesienie poziomu edukacji kulturalnej, kształtowanie postawy twórczej, rozwój zainteresowań i aktywnych postaw młodzieży niepełnosprawnej w poznawaniu Katowic. Dotacja udzielona została ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.


Od maja rozpoczęliśmy kontynuację projektu „Dzień dobry i co dalej…? PLUS – warsztaty-szkoleniowe”, który cieszył się zainteresowaniem. Projekt potrwa do października 2012 roku. Dofinansowanie działań możliwe jest dzięki dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Od sierpnia rozpoczęliśmy projekt pn. „Portfel nastolatka”, który realizowany będzie do czerwca 2012 roku. Dofinansowanie działań        w ramach projektu, możliwe jest dzięki dotacji ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego.


W okresie Bożego Narodzenia, realizowane były działania w ramach Małego Grantu, finansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice. Dzięki nim możliwe było zorganizowanie wspólnej Wigilii dla członków Stowarzyszeni

Kontynuacja projektu „Projekt Arteria” – wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” w ramach projektu: Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego z dotacji Urzędu Miasta Katowice. 


W okresie od maja do października w Stowarzyszeniu realizowany był przez studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Śląskiego projekt pt. Zielnik Śląski. Warsztaty i pozostałe działania sfinansowane zostały ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji             w ramach Programu „Młodzież w działaniu” 


W okresie świątecznym realizowane były działania w ramach „Szczęśliwe Święta – projekt pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin” 

 


W grudniu dla uczestników warsztatów Stowarzyszenia oraz rodziców i opiekunów organizowaliśmy wspólne wyjścia i spotkania integracyjne. Działania sfinansowane zostały w ramach środków przeznaczonych na „Małe granty” Urzędu Miasta Katowice.


W grudniu przy współpracy z Inkubatorem Gospodarki Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach Programu Aktywności Lokalnej na rzecz Osób Niepełnosprawnych zorganizowaliśmy Imprezę Integracyjną „Teraz My!”. Wydarzenie było częścią projektu systemowego „Damy radę – program aktywizacji społecznej i zawodowej w Katowicach”. Projekt przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy oraz świadomości osób niepełnosprawnych i ich otoczenia na temat możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem nowoczesnych technik edukacyjnych.

W dalszym ciągu realizowaliśmy zadanie „Projekt Arteria” – wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” w ramach działania: Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Dotacja udzielona została ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.


Kontynuowaliśmy również realizację projektu: „Dzień dobry i co dalej…? – warsztaty – szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych             z obniżoną norma intelektualną oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,      w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Realizacja I – IX. 2009)


W październiku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w Seminarium podsumowującym 10-lecie współpracy zaprzyjaźnionej      z nami greckiej organizacji pozarządowej ESTIA z Grecką Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu”.

Kontynuacja realizacji zadania z zakresu „Prowadzenia poradnictwa specjalistycznego”


Realizacja projektu „Prowadzenie zajęć w zakresie edukacji i rehabilitacji społecznej i kulturowej dorosłych osób niepełnosprawnych” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PARTNER III.


We wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu: „Dzień dobry i co dalej…? – warsztaty – szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych           z obniżoną normą intelektualną oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,      w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Do udziału w szkoleniach i warsztatach zaprosiliśmy osoby niepełnosprawne oraz młodzież zagrożoną wykluczeniem. Więcej informacji na stronie: www.dziendobry.org.pl

Realizacja działania w ramach dotacji Urzędu Miasta Katowice. „Prowadzenie Poradnictwa Specjalistycznego”.


W roku 2007 w ramach kontynuacji współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Akcji I Programu Młodzież, zorganizowana została wymiana „Train of dreams”. Wrześniowy projekt miał charakter działań artystycznych połączonych                        z poznawaniem historii poszczególnych krajów biorących udział w projekcie. Kraje partnerskie: Szwecja, Litwa, Słowacja oraz Polska.


W ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury realizowany był projekt „Kronika letnia 2007” Liczne wyjścia, gry na orientację przybliżyły wychowankom stowarzyszenia topografię Katowic a co najważniejsze pokazały, iż lato w mieście może być pełne niespodzianek i atrakcji.


Przełom Października i Listopada to realizacja kolejnego Seminarium, tym razem szkoleniowego zorganizowanego w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Seminarium „Wymieniamy wiedzę, budując przyszłość” (Exchanging the knowledge, bulding the future”) miało na celu rozpowszechnienie idei współpracy pomiędzy organizacjami oraz zapoznanie uczestników z możliwościami rozwoju, jakie daje Program Młodzież.

Kontynuacja realizacji projektu „Prowadzenie Poradnictwa Specjalistycznego”.


W roku 2006 we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowane zostały dwie wymiany w ramach Akcji I Programu Młodzież.
Pierwsza z nich „Art- play art!” miała miejsce w marcu w pięknych plenerach Bukowiny Tatrzańskiej. Projekt miał charakter działań artystycznych a wzięły w nim udział grupy z Rumunii, Litwy, Portugalii oraz Polski.


W sierpniu byliśmy gospodarzami wymiany „Sport’s recipe for Heath”. W Poroninie k. Zakopanego gościliśmy grupy z Litwy, Rumunii, Grecji oraz Polski. Motywem przewodnim był sport oraz różne rodzaje aktywności ruchowej.


W październiku w ramach współpracy z Akcją V, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji byliśmy gospodarzami Seminarium Kontaktowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele 14 organizacji o podobnym do naszego profilu działalności z Unii Europejskiej oraz Krajów Partnerskich. (Litwy, Łotwy, Szwecji, Turcji, Węgier, Grecji, Słowacji, Włoch, Bułgarii i Polski) .


Projekt „Nasz, czyli Ślązaków portret własny” sfinansowany został dzięki dotacji Fundacji im. Leopolda Kronenberga. W okresie od czerwca do października zapoznawaliśmy się z obyczajami, kulturą, architekturą oraz historią Śląska. Zwieńczeniem projektu stał się wernisaż oraz wystawa prac wychowanków stowarzyszenia, które powstały w czasie trwania projektu. Wystawa zorganizowana została we współpracy z Muzeum Historii Katowic.

Realizacja projektu finansowanego ze środków Miasta Katowice, w ramach konkursu „Prowadzenie Poradnictwa Specjalistycznego”