1 lutego 2024

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które funkcjonują samodzielnie. Niektórzy uczestnicy pracują i nie korzystają z innych dostępnych w mieście form wsparcia np. WTZ. Osoby te potrzebują jednak pomocy w postaci rehabilitacji społecznej co w/w projekt im zapewnia.
W ramach projektu organizowane są: warsztaty artystyczne, warsztaty w ramach Społecznej Pracowni Digitalizacji oraz kulinarne. Wspieramy osoby chcące nawiązać przyjaźnie i wspólnie tworzyć miejsce, w którym poprzez edukację i doświadczenia poczują się częścią grupy. Projekt realizowany jest od marca do grudnia b.r. a finansowany ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.