1 lutego 2024

Zajęcia klubowe dają możliwość uczestniczenia w działaniach organizowanych w WTZ.
W zajęciach uczestniczą osoby, które oczekują na przyjęcie do warsztatu lub opuściły go. Takie wsparcie pozwala uczestnikom na stały kontakt z grupą, integrację, socjalizację a co za tym idzie rozwój. Obecna edycja warsztatów klubowych potrwa od lutego 2024 r. do stycznia roku 2025.